5D Hiko 韓式埋線隆鼻實證

                      5D Hiko 韓式埋線隆鼻 好處:

                               •使鼻部輪廓變得挺拔

                               •使鼻樑堅挺

                               •提拉鼻尖

                               •用 PDO , 幾乎不會排斥

                               •不留疤痕

                               •療程時間短

                               •有需要可配合透明質酸使用,提升完整性及持續性

                               •復原時間短

                               https://www.youtube.com/watch?v=R1VUIjeBvJU